Bestuurskantoor

Het bestuurskantoor van de ASKO heeft twee hoofdtaken. Het treedt namens de Raad van Toezicht op als werkgever en geeft leiding aan de scholen van de ASKO. Daarnaast verricht het kantoor ondersteunende diensten voor de scholen.

De algemene leiding is in handen van een College van Bestuur dat uit één persoon bestaat. Verder sturen twee regiomanagers elk zo’n 16 scholen aan. Deze managers zijn contactpersonen tussen scholen en bestuurskantoor.

De ASKO kent stafafdelingen voor personeelszaken, financiën, materiële zaken, juridische zaken en ict. ​Deze worden ondersteund door een secretariaat en een controller.
Regiomanagers en stafafdelingen onderhouden intensieve contacten met de zes gemeenten waar ASKO-scholen zijn gevestigd, en met alle stadsdelen van Amsterdam.

Er is een aantal bovenschoolse voorzieningen voor de scholen: de eerder genoemde identiteitsbegeleiders, een coördinator bewegingsonderwijs, een coördinator beeldende vorming en twee coördinatoren Opleiden in de School (het project Opleiden in de School heeft tot doel dat de opleiding van pabostudenten beter op de praktijk aansluit).

 

ASKO_gebouw.jpg
 

 

 Nieuws

 
Alle nieuwsberichten
 

 Vacatures

 
Alle vacatures